Choď na obsah Choď na menu
 


Ako sme oslavovali 60. výročie ZŠ

30. 10. 2011

 


   6o rokov v živote človeka už predstavuje úctyhodný vek, s množstvom poznania a skúseností. A ak toto číslo zaznamenáva proces vzdelávania, je to zúročenie ľudského úsilia cez niekoľko generácií. A práve na tento školský rok pripadlo 60. výročie plneorganizovanej školy v Nižnej a súčasne 50.rokov existencie budovy základnej školy. 
ZŠ s MŠ v Nižnej žila prípravami na oslavu týchto výročí niekoľko týždňov. A keď nastal 30.okóber 2011, vítala návštevníkov škola slávnostným šatom, vyzdobená zaujímavými dielami jej žiakov. 
Poprichádzali učitelia zďaleka i zblízka. Ako prechádzali jej chodbami a triedami, žasli nad krásnymi a príjemnými priestormi, spomínali na minulé časy. Neubránili sa ani dojatiu, veď tu strávili kus života rozdávaním seba. 
Slávnostný program v Dome kultúry otvoril sláčikový orchester zo ZUŠ pokojnými tónmi Vodnej hudby od G. F. Händla. Riaditeľ školy Mgr. Ľubomír Ivan privítal hostí, ocenil zodpovednú prácu všetkých pracovníkov školy, poprial im príjemné strávenie slávnostného popoludnia. Moderátor Mgr. Jaroslav Broz uviedol na javisko hostí : Mgr. Máriu Ďurecovú, známu nielen ako bývalú riaditeľku školy, ale aj dlhoročnú trénerku nižnianskej atletiky, bývalých žiakov základnej školy: Ing. Eriku Jurinovú, poslankyňu NR SR, PhDr. PaedDr. Jozefa Jurinu,PhD, kňaza a vysokoškolského pedagóga, Ing. Mgr. art. Marek Kuboša, režiséra dokumentárnych filmov. 
Potom nasledovali ukážky z filmu, v ktorom učiteľky základnej školy zachytili reakcie ľudí rôznych vekových kategórií na rozmanité otázky, týkajúce sa školy, vyučovania, spolužiakov...Rovnaké otázky položil moderátor aj hosťom, ktorí reagovali spontánne, často si vyslúžili aj potlesk publika. Pomedzi otázky sa divákom predstavil tanečný súbor Harlekýn, dievčenské flautové kvarteto a nechýbalo ani milé vystúpenie detí z materskej školy. Po ukončení kultúrneho programu v kinosále sa učitelia a hostia presunuli do rotundy, kde nasledovala slávnostná večera. Večer pokračoval v družnom rozhovore ďalej, ktorý spríjemňovala prezentácia fotografií z minulých, ale aj súčasných čias. Pri spomienkach si niektorí aj zaspievali s kapelou pod vedením Mgr. Petra Kučku. V neskorých nočných hodinách predstavila ešte skupina Harlekýn exotický mexický tanec a pôsobivú UV show. Potom už parket patril aj ostatným, ktorí mali chuť si zatancovať. 
Bol to deň náročný, ale príjemný a v spomienkach hostí i domácich sa určite zapíše medzi pozoruhodné zážitky.